• ساعت : ۱۶:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ 
  • کد خبر : ۱۸۹۲
برای رسیدن به اهدافِ استراتژیک؛
بكارگیری مدیریت عملكرد با رویكردهای كاربردی
جلسه‌ی بکارگیری مدیریت عملکرد سازمانی با رویکردی کاربردی برای اطمینان از دستیابی به اهداف استراتژیک در شرکت لوله سازی اهواز برگزار شد.

در جلسه شورای مدیران، دکتر علی خنیفر، مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز ضمن اشاره به اهداف استراتژیک شرکت بر جدیت در مدیریت و ارزیابی عملکرد مدیریتِ بخش‌های مختلفِ شرکت همچون گذشته اما با رویکردی کاربردی‌تر و منسجم‌تر تأکید کرد.

دکتر خنیفر افزود: بدون تردید مدیران در شرکت زحمات زیادی می‌کشند، ثبت و مکتوب کردنِ دستاوردها، پیشرفت برنامه‌ها و بیان چالش‌ها در تحقق اهداف، ضمن ایجاد سندی برای سنجش و قضاوت عملکرد مدیریت‌ها، مسیر توسعه و موفقیت شرکت را نیز فراهم‌تر می‌سازد.

همچنین در این جلسه، مریم احمدی‌فرد، مشاور مدیر عامل، با اشاره به تفاوت میان مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد، رویکرد و فرایند مدنظر برای پیاده سازی این مهم را توضیح داد و بنابر موارد مطرح شده بر تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد مدیریت‌های مختلف شرکت در  فاز اول مدیریت عملکرد سازمانی، اتفاق نظر حاصل شد. 

گفتنی است، در ادامه، سایر مدیران، نظرات خود در این زمینه را بیان کرده و با هم اندیشی صورت گرفته مقرر شد کمیته مدیریت و پایش عملکرد  تشکیل شود.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0