picsart_22-07-29_09-36-43-788_copy_540x540[1].png

 

به نام خداوند قادر متعال که هر چه داریم از الطاف بیکران اوست

با استعانت از پروردگار یکتا ، در راستای اهداف متعالی شرکت لوله سازی اهواز برآنیم، تا با تلفیق تجربه و دانش بر پایه "خرد جمعی" و بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود  با رعایت اصول حرفه ای، اخلاق حسنه درخدمت به مجموعه خود، بهبود فرآیندهای تصمیم گیری، نظارت و پایش بر فرآیندها، تحلیل های کارشناسی مبتنی بر سناریو و ایجاد هم افزایی میان تمامی ذینفعان، منجر به حفظ و توسعه شرکت در راستای صیانت و بیشینه سازی منافع ذینفعان و سهامداران گردیم؛ این مهم نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد   و باور است.

اکنون زمان آن است که با تکیه بر تجربه  گرانبهای گذشته و افق پیش رو، ضمن تداوم گام برداشتن در مسیر رشد و پویایی بی وقفه، خود را برای اتمام پروژه های در دست اجرا و انجام پروژه های جدید و فرا ملی آماده ساخته و در جهت رشد روز افزون صنعت اين مرز و بوم حركت كنيم و با نصب العين قرار دادن منويات مقام معظم رهبري در مسير جهش توليد، اشتغال پایدار و دانش بنیان گام برداريم  تا همواره شرکت لوله سازی اهواز با درخشش در پروژه های ملی و استراتژیک همچون پروژه گوره به جاسک،  براي ايران و ايرانيان افتخار آفرين باشد.

و شعار داخلی ما این است:

"من هم سهمی در موفقیت شرکتم و توسعه کشورم دارم"

علی خنیفر

مدیر عامل و عضو هیات مدیره


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0