picsart_22-11-14_21-48-57-239_copy_2028x626.png

 

.


.

picsart_22-11-14_21-09-18-562_copy_810x810.png

 


picsart_22-11-14_21-04-29-689_copy_810x810.png


در این کارخانه لوله‌های SAW با درز طولی از قطر 24 تا 56 اینچ تولید می شود.

این کارخانه دارای دو خط تولید U&O و RB می باشد. روش تولید بدین ترتیب است که پس از آماده سازی لبه های ورق، در خط U&O  با استفاده از دستگاه‌های پرس عظیم، ورق به شکل حرف U  انگلیسی در آمده سپس در دستگاه اٌپرس قرار گرفته تا به لوله تبدیل شـــود. در خط RB با استفاده از دستگاه های Roll Bending - Post Bending ورق به لوله تبدیــل می گردد.

در قسمت جوش بعد از عملیات اتوماتیک جوش موقت پیوسته، لوله‌ها جهت تکمیل عملیات جوشکاری تحت فرآیند جوش زیر پودری(SAW) به دستگاه های جوش داخلی و خارجی هدایت می شوند. کلیه عملیات تولید و بخصوص دستگاه های جوش، توسط تجهیزات مدرن مبتنی بر سیستم های PLC کنترل می گردند.

 


.کلیه لوله ها پس از آن، در دستگاه انبساط لوله به شکل و ابعاد نهایی رسانده می شوند. همگام با تولید لوله ها در ایستگاه های متعدد آزمون های کنترل کیفی غیر مخرب از قبیل MT ،RT، VT، UT و فشار آب (هایدرواستاتیک) انجام شده و علاوه بر آن، ویژگی های ساختار متالورژیکی و خواص مکانیکی قسمت جوش و بدنه لوله ها از طریق نمونه گیری های مستمر و آزمون های کنترل کیفی مخرب، کنترل می گردد.

از مزایای عمده این کارخانه که خود را از دیگر کارخانه های مشابه متمایز می نماید دارا داشتن دو خط ساخت لوله (خط U&O و خط RB)، دو دستگاه اکسپندر ، دو دستگاه هایدروتست و استفاده از 9 دستگاه جوش داخلی و خارجی می باشد.

 


گفتنی است ظرفیت سالانه تولید لوله کارخانه شماره چهار ، 228 هزار تن می باشد.

 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0