مشتری‌مداری و کسب رضایت مشتریان مهمترین اصل در بازار رقابت جهانی و رمز ماندگاری و پایداری در بازار کسب وکار امروزه است. در این راستا شرکت‌هایی موفق بوده اند که علاوه بر دستیابی به رضایت مشتریان فراتر از نیازهای آنان اندیشیده و بطور مستمر نیازهای آنی مشتریان را مد نظر قرار دهند .

شرکت لوله سازی اهواز سیستم مدیریت کیفیت خود را با هدف تطابق محصول تولیدی با نیازمندی‌های تصریحی و تلویحی مشتریان محترم و با توجه به حساسیت فوق‌العاده و همچنین نیازهای مخصوص صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و آب پی ریزی نموده است. این سیستم با استراتژی کیفیت برتر و تولید محصولاتی منطبق و حتی فراتر از استاندارد های ملی و جهانی با استفاده از کارکنان مجرب و آموزش دیده و استفاده از آخرین تجهیزات مدرن بازرسی فنی در سایه تعهد مدیران ارشد بصورت اثر بخش اجرا نموده و در نهایت هدف کلی که جلب رضایت و اعتماد مشتریان است را فراهم می سازد.


بازرسی مواد خام:

در این بخش با استفاده از کارکنان مجرب و آموزش دیده مسئولیت نظارت بر آماده سازی مواد خام و کمکی تولید را بر عهده دارد و با اجرای تست های لازم و بررسی گواهینامه های تمام مواد خام و کمکی تولید را در محل تولید و در بدو ورود کنترل می نمایند.

 

بازرسی فنی محصولات:

الف: در این بخش با استفاده از پرسنل مجرب و آموزش دیده و با کمک تجهیزات مدرن و به روز، بازبینی و تست های غیر مخرب (تست چشمی، تست فراصوت، تست پرتو نگاری، تست ذرات مغناطیسی، تست نفوذ ماده نافذ مایع و انواع تست رنگ و پوشش) کیفیت محصولات را مطابق با درخواست های توافق شده مشتری، مورد بازرسی قرار داده و تامین کند.

ب: عارضه یابی در حین تولید و ارائه راهکارهای فنی در جلسات کمیته فنی و تولید

ج: تحت پایش قرار دادن مستمر تولید براساس راندمان کیفی قراردادی پروژه‌ها

د: حضور الزامی کارشناسان کنترل کیفی جهت رسیدگی به شکایات مشتریان.6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0