آزمایشگاه خواص مکانیکی فلزات جهت بررسی رفتارمواد فلزی دربرابر تنش ها و نیروهای اعمالی و همچنین بررسی کیفیت جوش دارای تجهیزات به شرح زیر می باشد:

1- دستگاه کشش با حداکثر ظرفیت 60 و 100 تن ساخت شرکت Tinius olsen کشور آمریکا با استاندارد ASTM A370 and E8

2- دستگاه خمش با حداکثر ظرفیت 60 تن ساخت شرکت Tinius olsen کشور آمریکا با استاندارد ASTM A 370

3- دستگاه ضربه شارپی با حداکثر ظرفیت 750 ژول ساخت شرکت Z wick کشور آلمان با استاندارد ASTM E 23

4- دستگاه ضربه شارپی با حداکثر ظرفیت 350 ژول ساخت شرکت Tinius olsen کشور آمریکا با استاندارد ASTM E 23

5- دستگاه پارگی در اثر سقوط با وزنه آزاد با حداکثر ظرفیت 17500 ژول ساخت شرکت لوله سازی اهواز با استاندارد API5L R P3

6- دستگاه سختی سنجی ویکرز با تجهیزات دوربین مدار بسته ساخت کشور ژاپن با استاندارد  ASTM E92

8- دستگاه سختی سنجی راکول در مقیاس (HRB and HRC) ساخت شرکت Wilson کشور آمریکا با استاندارد ASTME18

10- دستگاه فریزر با قابلیت سرمایش تا دمای 70- درجه سانتیگراد ساخت آرمینکو جهت آزمون ضربه

11- دستگاه فریزر با قابلیت سرمایش تا دمای 60- درجه جهت آزمون پارگی در اثر سقوط با وزنه آزاد


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0