این آزمایشگاه پس از سرمایه‌گذاری در زمینه بروزرسانی و ارتقای تجهیزات طی سالهای 97-99 راه اندازی گردید و در حال حاضر یکی از مجهزترین و منحصر به فردترین آزمایشگاه‌های داخل کشور در زمینه خوردگی فلزات است که قادر به انجام آزمون‌های مطابق با استانداردهای زیر می باشد؛

 

1- آزمایش ترک تنشی سولفیدی ( Sulfide Stress Cracking ) SSC مطابق با استاندارد NACE TM 0177

2- آزمایش ترک ناشی از نفوذ هیدروژن ( Hydrogen Induced Cracking ) HIC مطابق با استاندارد NACE TM 0284

3- آزمایش نفوذسنجی هیدروژنی در نمونه های HIC 

4- دستگاه UT Scan جهت تعیین انداره میزان درصد CAR


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0