این آزمایشگاه دارای دستگاه اسپکترولب مدل M5 ساخت کشور آلمان با قابلیت اندازه گیری 42 عنصر بر پایه آهن، مس و آلومینیوم می باشد که قادر است هم زمان مطابق با استاندارد ASTMA75 آنالیز عناصر بصورت مکتوب گزارش نماید.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0