در راستای کیفیت محصولات شرکت لوله سازی اهواز و بهره مندی از رضایت مشتری، جهت تایید صحت و سلامت ابزارهای اندازه گیری موثر بر ساخت لوله، آزمایشگاه کالیبراسیون زیر نظر واحد خدمات بازرسی در اداره کنترل کیفیت، با آخرین استاندارهای روز جهت کالیبره کمیتهای طول، دما، فشار، الکتریکی انجام وظیفه می‌نماید به طوری که کلیه ابزارهای مرجع این واحد آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه های کالیبراسیون مرجع دارای گواهینامه استاندارد 17025 ISO بصورت دوره ای مورد ارزیابی قرار می گیرند


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0