پـروژه هـای توسـعـه ای اخـیر
 

ردیف

پروژه

سال اجرا

1

تعمیرات اساسی، بازسازی و رفع ترک‌های بدنه اصلی دستگاه  O-Press

1400

2

طراحی و ساخت دستگاه Bevel Protector

1399

3

طراحی و ساخت دستگاه اسلیتر

1397

4

طراحی و ساخت روله های سایز  "5/8 18  مورد نیاز لوله های جداره چاه

1397

5

مهندسی معکوس، طراحی و ساخت Pino & Box

1397

6

طراحی و ساخت دستگاه آلتراسونیک Full Body

1396

7

طراحی و ساخت گاری انتقال کویل کارخانه 1

1390

8

طراحی و ساخت دستگاه فرز لبه ورق کارخانه 1

1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0